Diagnoza i terapia

Diagnoza i terapia obejmuje:

 • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci i młodzież z wadami wymowy
 • dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne
 • dzieci z porażeniem mózgowym (MPD)
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z trisomią 21
 • dzieci z zaburzeniami mowy związanymi z autyzmem
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka towarzyszącymi zespołom wad genetycznych
 • dzieci z wadami w budowie narządów anatomicznych (np. rozszczep podniebienia)
 • dzieci niedosłyszące
 • dzieci z wrodzonymi wadami układu nerwowego centralnego i obwodowego np. wodogłowie
 • dzieci dwujęzyczne

          oraz

 • osoby dorosłe po urazach neurologicznych (afazja, dyzartria)
 • osoby dorosłe z chorobą demencyjną ( np. choroba Alzheimera)
 • terapia porażenia nerwu twarzowego.

 

Ponad to:

 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna;
 • badanie zagrożenia dysleksją dla dzieci między 3 a 7 rokiem życia. Pozwala stwierdzić przejawy zagrożenia dysleksją, czyli przyszłych trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Wczesna diagnoza zapewnia wczesne oddziaływania terapeutyczne, dzięki którym dziecko rozpoczynając naukę w szkole jest odpowiednio przygotowane, a nabywanie nowych umiejętności nie sprawia piętrzących się trudności;
 • wczesne wspomaganie/stymulowanie rozwoju dziecka obejmujące m. in.: rozwój mowy i języka, stymulację rozwoju intelektualnego, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym (więcej w zakładce – Wczesna nauka czytania) oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

 

W gabinecie prowadzona jest:

 • Terapia słuchowa – oparta na badaniach neuroobrazowania mózgu.
 • Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych.
 • Terapia funkcji wzrokowych (analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym i atematycznym).
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
 • Kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
 • Prowadzenie dziennika wydarzeń – budowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej.
 • Diagnoza dominacji stronnej.
 • Kształtowanie zabawy tematycznej.
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu (relacje, szeregi, sekwencje, kontynuowanie, naśladowanie)
 • Kształtowanie zachowań społecznych.
 • Stymulacja pamięci.
 • Ćwiczenia kategoryzacji.
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię.
 • Logoterapia (rozmowy z rodzicami, przekazywanie programu terapii i wyjaśnianie jej zasad).

 

Terapia dziecka prowadzona jest w obecności rodziców.

 

© Copyright 2014 | Gabinet Logopedyczno - Terapeutyczny | Aleksandra Sztrymer | Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Projekt, realizacja i hosting: InterCom